Marie Tolstrup er autoriseret børne- og ungepsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi med børn, medforfatter på flere forskningsartikler og bøger, har specialiseret sig i udredning og kognitiv adfærdsterapeutisk – og metakognitiv behandling af angst, OCD og depression hos børn og unge. Se 1. del af webinaret, hvor hun fortæller om OCD hos børn og unge.

Webinaret blev afholdt d. 7. oktober 2021 og var arrangeret af OCD-foreningen med økonomisk støtte fra Østifterne. Det er tredje webinar i serien “Sådan tackler du OCD’en under corona”. Du kan læse mere om webinarserien og melde dig til ved at klikke på Tilmelding til webinar.

Read More →

Vi kører i øjeblik­ket webi­nar­se­rien “Sådan tack­ler du OCD’en under corona” og tors­dag den 7. okto­ber 2021, kl. 19.00-21.00 gælder det ”OCD hos børn og unge – når tanker og følel­ser tager over” med oplæg af børne- og ungep­sy­ko­log Marie Tolstrup.

For at læse mere om de enkelte webi­na­rer og melde dig til, skal du klikke på dette link.

I første omgang tilby­der vi fem webi­na­rer, hvor en række fagfolk, OCD-ramte og pårø­rende vil dele deres erfa­rin­ger og give gode råd til OCD-ramte og pårø­rende om, hvor­dan man bedst tack­ler udfor­drin­gerne under corona. Alt efter inter­esse, vil vi gentage to af webi­na­rerne i januar og februar 2022. Støtte fra Østif­terne har gjort det muligt for os at arran­gere denne webinarserie.

Selvom afsæt­ter for webi­na­rerne er coro­na­ti­den, vil indhol­det være rele­vant for alle, der gerne vil vide mere om, hvor­dan man bedst tack­ler OCD’en – både som OCD-ramt og som pårø­rende. Det vil være muligt at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne efter oplæggene.

Vi håber, at rigtigt mange vil tage imod tilbud­det – og del gerne tilmel­dings­lin­ket med andre, som kunne være interesserede!

Venlig hilsen
Bestyrelsen
OCD-foreningen

Read More →

Tina Flindt er mor til en voksen datter, der har OCD. Tina fortæller i dette webinaroplæg om, hvordan hun og hendes mand støtter deres datter i det hårde arbejde, det er at håndtere OCD’en. Webinaret blev afholdt d. 15. september 2021 og var det andet webinar i serien “Sådan tackler du OCD’en under corona” arrangeret af OCD-foreningen med økonomisk støtte fra Østifterne. Du kan læse mere om webinarserien og melde dig til ved at klikker her.

 

Read More →

Stine Næsted er psykolog fortæller i dette webinaroplæg om, hvordan man bedst støtter en pårørende i det hårde arbejde, det er at håndtere OCD’en. Webinaret blev afholdt d. 15. september 2021 og var det andet webinar i serien “Sådan tackler du OCD’en under corona” arrangeret af OCD-foreningen med økonomisk støtte fra Østifterne. Du kan læse mere om webinarserien og melde dig til ved at klikke her.

Read More →

Kom til et spæn­dende fored­rag i OCD-fore­nin­gens Lokal­gruppe Hille­rød ved psyko­log Stine Næsted, Prak­sis for Kogni­tiv Terapi København
Stine vil tale om:
• Gene­relt hvad OCD er
• Hvor­dan OCD behand­les med Kogni­tiv Terapi
• Hvor­dan OCD påvir­ker den syge
• Hvor­dan OCD påvir­ker pårø­rende og omgivelser
• Hvor­dan man bedst ”omgås” en OCD-ramt

Der vil blive tid til at stille spørgs­mål. I pausen vil det være muligt at få en snak med Bente, som er kontakt­per­son i lokal­gruppe Hillerød.

Dato: Mandag 27. septem­ber 2021 kl. 19.00 – 21.00
Sted: Frivil­lig­cen­ter Hille­rød Fredens­vej 12 B Kedel­hu­set-lokale 2. 3400 Hillerød
Tilmel­ding til kontakt@ocd-foreningen.dk mrk. ”Hille­rød” eller på 52406121

Der vil være kaffe/the, vand og brød.

Read More →