Tirsdag d. 30. maj afholder vi det månedlige måde for OCD-ramte og pårørende

VI glæder os til at se jer til en hyggelig aften i afslappet atmosfære, hvor vi mødes til gensidig støtte og erfaringsudveksling.

Der er ingen tilmelding, man møder bare op.
Alle er velkomne.

OBS!
NY ADRESSE FOR MØDERNE RESTEN AF ÅRET:
Folkestedet
Carl Blochs Gade 28 8000 Aarhus c

Vel mødt
Edith og Line

Read More →

Selvhjælpsgruppe Voksne/unge (fra 16 år)

Selvhjælpsgruppen er for dig, som har OCD, og som har lyst til at tale med andre OCD-ramte og dele tanker, følelser og problemer, som følger med. Her er formålet at lytte til og støtte hinanden i det, som er svært, og i at hjælpe sig selv bedst muligt.  Sammen vil vi skabe en hyggelig og tryg atmosfære, hvor der er plads til alle, og hvor vi respekterer hinanden.

Gruppen er ledet at 2 psykologistuderende, som vil være med til at sætte rammerne, så gruppen fungerer bedst muligt og støtte gruppens medlemmer i at opnå deres mål. De psykologistuderende har modtaget supervision af psykolog med speciale i OCD.

Gruppen mødes torsdage i lige uger kl. 19-21, og møderne finder sted i Cafe ODA, Teglværksgade 12, 8000 Aarhus C.

Selvhjælpsgruppen er en lukket gruppe og kører fra et halvt til et helt år ad gangen.

Hvis du er interesseret i at komme i selvhjælpsgruppen for voksne/unge (fra 16 år), kan du kontakte os på Ocdselvhjaelpaarhus@ocd-foreningen.dk

Read More →

Har du en tendens til at gentage visse handlinger eller tanker, eller til at tjekke ting igen og igen? Kunne du tænke dig at være med i et forskningsprojekt, som kan forbedre forståelsen af, hvad der sker i hjernen, når man har OCD eller har en tilbøjelighed til tvangshandlinger og/eller tvangstanker? Så kan du blive frivillig forsøgsdeltager i vores projekt!

Forskningsprojektet handler om et signalstof i hjernen, som hedder serotonin. Vi vil gerne undersøge hvilken rolle serotonin spiller for dannelsen af tvangshandlinger og tvangstanker, som det bl.a. ses hos personer med OCD. Vi ved fra allerede eksisterende forskning, at serotonin er involveret i kompulsiv adfærd, men det er endnu ikke klarlagt præcist hvordan.

For at undersøge dette nærmere bruger vi et lægemiddel kaldet Escitalopram, som øger serotoninindholdet i hjernen, og som bl.a. anvendes til at behandle svær OCD. Vi vil undersøge forskellige hjernefunktioner ved at lave hjerneskanninger og neuropsykologisk undersøgelser.

Vores håb med dette projekt er, at få en bedre forståelse af, hvordan og hvorfor øget serotonin i hjernen kan hjælpe patienter med OCD. Den forståelse vil vi få ved at lære mere om de mekanismer i hjernen, der er involveret i OCD, og hvordan medicin som Escitalopram påvirker disse mekanismer.

Projektet varer i alt ca. fire uger. Du vil enten få placebo eller Escitalopram som tablet. Du vil i alt skulle møde op på Rigshospitalet fem eller seks gange til undersøgelse. Spørgeskemaer besvares hjemme hos dig selv. Du skal også træne en motorisk vane på en app ca. 10 minutter om dagen.

Du vil gennemgå en grundig lægeundersøgelse samt få tilsendt et billede af din hjerne efter hjerneskanningen. Forsøgsdeltagere som oplever tidvise tvangshandlinger og/eller -tanker, hvor det viser sig at være tilstrækkeligt til at leve op til kriterierne for en OCD-diagnose, vil gennem deltagelse ikke få en officiel diagnose, medmindre dette ønskes.

Læs mere om oplevelsen af at være med i forsøget nedenfor.

Vi søger personer, som lever op til flg. kriterier:

 • Har OCD som primærdiagnose
  eller
  Oplever tvangshandlinger og/eller tvangstanker fra tid til anden eller mere
 • Alder: 18-70 år
 • Dansktalende
 • Ikke i behandling med samtaleterapi eller lægemidler’
 • Ikke gravid eller ammende
 • Intet alkohol- eller stofmisbrug
 • Ingen hjernesygdomme eller alvorlig somatisk sygdom
 • Ikke tidligere oplevet hjernerystelse med bevidstløshed i mere end 2 minutter.
Er du interesseret, så gør venligst én af følgende to ting:
Hvis du har OCD som primærdiagnose: Kontakt os på 35454284 / 35456741 eller ocd@nru.dk.
Hvis du er uden OCD-diagnose men med tilbøjelighed til tvangshandlinger og/eller tvangstanker: Udfyld venligst vores indledende spørgeskema, https://survey.nru.dk/index.php/827533?lang=da.
Vi kontakter dig snarest muligt, såfremt du egner dig til projektet.
Til information indgår der også raske deltagere i projektet. Disse rekrutteres via vores hjemmeside.
Du kan læse mere om vores forskningsgruppe på www.nru.dk.
Venlig hilsen
Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet / Psykiatrisk Center København (PCK) / Cambridge
University

 

 

Read More →

I år er det 25 år siden, at OCD-foreningen blev stiftet, og det blev markeret med en heldagskonference på Aarhus Universitetshospital, Skejby, lørdag den 26. november. Det blev en rigtig god dag med stærke personlige beretninger fra Tine Dam og Kim Aarup om deres kamp mod OCD’en, spændende faglige oplæg fra psykolog Hjalti Jónsson og Per Hove Thomsen, professor, Børne- og Ungdoms-psykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, og smukke musikalske indslag fra krydsfeltet mellem klassisk musik og folkemusik fra trioen Trinika.

Nyindstiftede priser

I forbindelse med konferencen blev der uddelt to nyindstiftede OCD-foreningspriser. OCD-behandlerprisen gik til Per Hove Thomsen, som fik den for i sin tid at have opfordret og motiveret en gruppe pårørende til børn og unge, han havde i behandling for OCD, til at stifte en forening, der kunne støtte og rådgive OCD-ramte og deres pårørende. Derudover fik han prisen for sin mangeårige forskningsindsats på allerhøjeste internationale niveau inden for OCD-behandling.

Udvikling af behandlingsmetoder

Med sin forskning har Per Hove Thomsen ydet et meget betydelig bidrag til udviklingen af de behandlingsmetoder, som der i dag er evidens for at have den største effekt i behandlingen af OCD. Denne indsats har mange OCD-ramte gennem årene haft stor gavn af.

”OCD rammer cirka to procent af alle børn og voksne og kan være en særdeles belastende psykisk lidelse. Gennem OCD-foreningens levetid er vi blevet klogere på behandlingen af OCD, og vi ved, at terapi og medicin kan hjælpe mange OCD-ramte. Håbet er, at vi via fortsat forskning og vores stadig større kliniske erfaringer bliver i stand til at kunne tilbyde en individualiseret tilrettelagt behandling, som har god effekt på alle med OCD,” udtalte Per Hove Thomsen.

Vigtigt med støtte

OCD-foreningens formand, Eva Sander Hansen, pegede på, at uden behandling kan OCD blive en invaliderende lidelse og ødelægge tilværelsen for både OCD-ramte og deres pårørende:

”Netop fordi OCD kan være så invaliderende, er det helt uvurderligt for en patientforening som OCD-foreningen, at så vigtig en forsker og behandler som Per Hove Thomsen støtter op om foreningen og dens arbejde for at forbedre vilkårene for OCD-ramte og deres pårørende.”

Per Hove Thomsen var både overrasket over og glad for at modtage prisen:

”Jeg er stolt og glad over at modtage denne fine pris. Og jeg er imponeret over, hvad OCD-foreningen gennem de sidste 25 år har bidraget med i form af information om OCD og støtte til OCD-ramte og deres pårørende.”

Frivilligpris

På jubilæumskonferencen blev der også uddelt en frivilligpris, der gik til Edith Givskov Christensen, der har siddet i bestyrelsen, siden OCD-foreningen blev stiftet. Eva Sander Hansen begrundede uddelingen af prisen:

”OCD-frivilligprisen 2022 går til vores kære ildsjæl Edith Givskov Christensen, som var med til at stifte OCD-foreningen på Rigshospitalet i 1997. Edith anerkendes med denne pris, fordi hun gennem alle årene har hjulpet tusindvis af OCD-ramte og deres pårørende med råd, vejledning og håb.”

Helt konkret bestod de to priser af statuetter udført i bronze af billedhugger Peter Hesk Møller, som tidligere har siddet i OCD-foreningens bestyrelse.

Read More →