23-årige Sarah har OCD og fortæller i dette webinar om sin OCD, og om hvordan hun har håndteret coronaperioden. Webinaret blev afholdt d. 26. august 2021 og var arrangeret af OCD-foreningen med økonomisk støtte fra Østifterne. Det er første webinar i serien “Sådan tackler du OCD’en under corona”. Du kan læse mere om webinarserien og melde dig til ved at klikke her. Det er samtidig første webinar, vi arrangerer (og optager) i foreningen, så vi er stadig i en læringsfase – for eksempel må I lige bære over med miniaturevisningen af Sarah under hendes oplæg:-)

Read More →

Hvad har coronakrisen betydet for OCD-ramte, og har den resulteret i nye tilfælde af OCD? Det er nogle af de spørgsmål, som psykolog Hjalti Jònsson kommer ind på i dette oplæg afholdt som en del af webinaret ”OCD i en coronatid – hvordan kommer du bedst igennem denne svære tid som OCD-ramt?” arrangeret af OCD-foreningen med økonomisk støtte fra Østifterne. Webinaret er en del af webinarserien “Sådan tackler du OCD’en under corona”. Klik her for at læse om de øvrige webinarer inkl. tilmelding.

Read More →

Så åbner vi for tilmel­din­gen til webi­nar­se­rien “Sådan tack­ler du OCD’en under corona”!

For at læse mere om de enkelte webi­na­rer og melde dig til, skal du klikke på dette link.

I første omgang tilby­der vi fem webi­na­rer, hvor en række fagfolk, OCD-ramte og pårø­rende vil dele deres erfa­rin­ger og give gode råd til OCD-ramte og pårø­rende om, hvor­dan man bedst tack­ler udfor­drin­gerne under corona. Alt efter inter­esse, vil vi gentage to af webi­na­rerne i januar og februar 2022. Støtte fra Østif­terne har gjort det muligt for os at arran­gere denne webinarserie.

Selvom afsæt­ter for webi­na­rerne er coro­na­ti­den, vil indhol­det være rele­vant for alle, der gerne vil vide mere om, hvor­dan man bedst tack­ler OCD’en – både som OCD-ramt og som pårø­rende. Det vil være muligt at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne efter oplæggene.

Vi håber, at rigtigt mange vil tage imod tilbud­det – og del gerne tilmel­dings­lin­ket med andre, som kunne være interesserede!

Venlig hilsen
Bestyrelsen
OCD-foreningen

Read More →

Tirs­dag den 15. juni er det igen muligt at mødes fysisk i Vind­ro­sen, Exners­gade 4, 6700 Esbjerg på 2. sal.

Alle er velkomne fra kl 19.00.

Iht. de nye restrik­tio­ner er der nu ikke behov for mund­bind. Man skal dog stadig, ved fore­spørgsel, kunne frem­vise en nega­tiv coronatest.

Er der spørgs­mål, så er du meget velkom­men til at kontakte mig enten på tele­fon 3017 2510 eller mail: tinafl@ocd-foreningen.dk

Vi ses 🙂

Husk at der ikke er møde i juli måned pga. sommerferie.

Read More →