Støt OCD-foreningen med et gavebidrag – vi har hårdt brug for det!

 

Støt os via vores webshop
Du kan støtte os direkte via vores webs­hop med gave­bi­drag. Klik her og se mere: OCD-fore­nin­gens webshop

 

Nye regler fra SKAT med virk­ning fra 1. april 2015 bety­der, at vi skal modtage 100 gaver á mini­mum 200 kr. om året for at bevare fradrags­ret­ten for gave­gi­vere, retten til at modtage midler fra Tips- og Lotto­pul­jer, som udgør ca. en 1/3 af fore­nin­gens indtæg­ter, samt momskom­pen­sa­tion m.m.

Det er ikke et krav, at de 200 kr. skal indbe­ta­les samlet, så hvis du alle­rede har givet os en gave på f.eks. 50 kr. og giver os yder­li­gere 150 kr. inden udgan­gen af året, tæller det som 1 gave.

Jo flere, der støt­ter arbej­det med OCD-sagen, desto større effekt vil vores indsats få. Vi har mange akti­vi­te­ter i gang såvel på land­s­plan som lokalt, som kommer børn, unge og voksne med OCD samt pårø­rende til gode.

Når du støt­ter OCD-fore­nin­gen, kan du trække dit bidrag fra i skat op til 16.600 kr./år. Hvis du vil have fradrag, har vi derfor brug for dit CPR-nummer – så skal vi nok sørge for at give SKAT besked.

Bidrag kan indsæt­tes på Reg. 1551 konto nr. 16634751 eller over­fø­res via Mobile­Pay på neden­stå­ende tele­fon­num­mer. Husk at skrive dit CPR-nummer i besked­fel­tet, hvis du vil have fradrag.

 

 

 

 

Støt OCD-foreningen, hver gang du tanker

Vi har indgået en sponsoraf­tale med OK, så du kan støtte OCD-fore­nin­gen, hver gang du tanker. Du støt­ter OCD-fore­nin­gen med 6 øre for hver liter, du tanker med OK Benzin­kor­tet – uanset hvor du tanker i Danmark.

 

 

 

Første gang, du har tanket 500 liter, får OCD-fore­nin­gen desu­den en ekstra bonus på 250 kr. Det koster dig ikke ekstra at støtte – OK beta­ler hele beløbet.

Få et OK Benzin­kort og knyt det til OCD-fore­nin­gen på www.ok.dk/lokalsporten.

 

På forhånd 1000, 1000 tak!
Besty­rel­sen, OCD-foreningen