På denne side kan du hente nogle af OCD-foreningens informationsfoldere i PDF-format ved at klikke på forsidebillederne nedenfor (kræver Acrobat Reader). Send en mail til kontakt@ocd-foreningen.dk, hvis du ønsker at rekvirere trykte eksemplarer af folderne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At være pårørende til en OCD-ramt

Af Malene Klindt Bohni, psykolog, Aarhus

 

 

 

At være søskende til en OCD-ramt

Af Stine Næsted, Cand.psych.aut., Praksis for Kognitiv Terapi, København

 

Hvad er OCD og hvordan kan det behandles

Af Elsebet Steno Hansen, Ph.d., speciallæge i psykiatri, overlæge ved Angst og OCD Klinikken, Psykiatrisk Center København

 

OCD-foreningens informationsfolder

 

INFORMATION OM OCD – En vejledning for patienter og pårørende

Af Per Hove Thomsen, Professor, overlæge, dr.med., Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

 

OCD HOS BØRN OG UNGE – En informations- og vejledningspjece til forældre og personale i det primære sundhedsvæsen

Af Inger Englyst, Psykolog ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov.

 

Visionsoplæg 10 til 5

Ti konkrete anbefalinger til fem centrale udfordringer for fremtidens behandling af ikke-psykotiske psykiatriske patienter udarbejdet af DepressionsForeningen, Angstforeningen & OCD-foreningen.