På denne side kan du hente nogle af OCD-fore­nin­gens infor­ma­tions­fol­dere i PDF-format ved at klikke på forsi­de­bil­le­derne neden­for (kræver Acro­bat Reader). Send en mail til kontakt@ocd-foreningen.dk, hvis du ønsker at rekvi­rere trykte eksem­pla­rer af folderne.

 

[ezcol_1third]

 

 

 

 

 

 

 

 

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

At være pårørende til en OCD-ramt

Af Malene Klindt Bohni, psyko­log, Aarhus

[/ezcol_2third_end]

 

 

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

At være søskende til en OCD-ramt

Af Stine Næsted, Cand.psych.aut., Prak­sis for Kogni­tiv Terapi, København

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Hvad er OCD og hvordan kan det behandles

Af Else­bet Steno Hansen, Ph.d., speci­al­læge i psyki­a­tri, over­læge ved Angst og OCD Klinik­ken, Psyki­a­trisk Center København

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

OCD-foreningens informationsfolder

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

INFORMATION OM OCD – En vejledning for patienter og pårørende

Af Per Hove Thom­sen, Profes­sor, over­læge, dr.med., Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Hospi­tal, Risskov

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

OCD HOS BØRN OG UNGE – En informations- og vejledningspjece til forældre og personale i det primære sundhedsvæsen

Af Inger Englyst, Psyko­log ved Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Hospi­tal, Risskov.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Visionsoplæg 10 til 5

Ti konkrete anbe­fa­lin­ger til fem centrale udfor­drin­ger for frem­ti­dens behand­ling af ikke-psyko­ti­ske psyki­a­tri­ske patien­ter udar­bej­det af Depres­sions­For­e­nin­gen, Angst­for­e­nin­gen & OCD-foreningen.

[/ezcol_2third_end]