Du er velkom­men til at kontakte os for infor­ma­tion og med prak­ti­ske spørgs­mål vedrø­rende fore­nin­gen, indmel­delse og presse.

Du er også velkom­men til at kontakte os, hvis du har brug for rådgiv­ning og støtte i forbin­delse med din situ­a­tion – enten som OCD-ramt eller pårø­rende. Hvad enten det drejer sig om gene­rel infor­ma­tion eller støtte og rådgiv­ning, kan du kontakte os på:

 

Telefon: 70 20 30 91

Mail: kontakt@ocd-foreningen.dk

Adresse:

OCD-foreningen, Julius Bloms Gade 17, kld, 2200 København N

Sekretariatets telefontræffetider:

Tirsdag kl. 10.00-14.00
Torsdag kl. 10.00-14.00

Telefonrådgivningens træffetider:

Mandag kl. 15.00-18.00
Tirsdag kl. 16.00-18.00
Onsdag kl. 16.00-20.30
Torsdag kl. 16.00-18.00
Fredag kl. 10.00-12.00

 

Uden for træf­fe­ti­derne vil der være tele­fonsva­rer på, så du kan indtale en besked om, at du gerne vil ringes op. Tele­fon­rå­d­giv­nin­gen bliver passet af frivil­lige i OCD-foreningen.

 

Bestyrelsen

Fungerende formand

Nico­lai Skovsmose
Tlf. 2025 1795
nskovs09@student.aau.dk

 

Kasserer

Edith Givskov Christensen
Tlf. 8624 2519 / 5240 6121
edith@ocd-foreningen.dk

Annette Åberg
Tlf. 2290 2024
annetteaaberg@live.dk

Jacob Ravnskjær Hansen
Tlf. 60 37 84 82
Jacob_hansen_1994@live.dk

 

Lokalgrupper

Du er også velkom­men til at tage kontakt til en lokal­gruppe i dit område.

 

Lokalgruppe Århus

Kontakt­per­son:
Vedr. Lokal­grup­pen, Børne-unge/
Forældregruppen:
edith@ocd-foreningen.dk

 

Lokalgruppe Aalborg

Kontakt­per­so­ner:
Kirsten Munk­holm tele­fon: 98154080 mobil: 20786651
Grete astrolog@ekliptika.dk Tlf. 2077 7304 / 9846 2505

 

Lokalgruppe Herning

Kontakt­per­son:
Edith Chri­sten­sen, 52406121 edith@ocd-foreningen.dk

 

Lokalgruppe Vejle

Kontakt­per­so­ner:
Tove Birke­bæk tlf. 2843 0922 efter kl. 16, ocd-vejle@live.dk
Susanne Ander­sen tlf. 4239 1540 Smandersen.sa@gmail.com
Inger Lade­gaard refugieinger@jubii.dk

 

Lokalgruppe Esbjerg

Kontakt­per­so­ner:
(Kontakt vedr. møderne)
Char­lotte Staus­holm, tlf. 5189 1696 charlottestausholm@live.dk
Tina Flindt tlf. 3017 2510 tf@q-star.dk
Camilla Holm Smede­gaard tlf.: 2288 6715

 

Lokalgruppe Sønderborg

Kontakt vedr. møderne:
Katrine Sato, tlf. 30 20 09 80 katrinesato@gmail.com
Lissie Dani­el­sen tlf. 7442 3138
Mette Søren­sen, e-mail: ocdsdbg@gmail.dk

 

Lokalgruppe Fyn

Kontakt­per­son:
Jette Gamborg, tlf. 65 91 57 16, jettegamborgnielsen@gmail.com

 

Lokalgruppe Lolland-Falster

Kontakt­per­son:
Carsten Stoe­mann Rasmussen
Tlf. 2993 7900, c@rstens.com

 

Lokalgruppe København

Kontakt­per­son vedr. møderne:
Annette Åberg, tlf. 2290-2024, annetteaaberg@live.dk
Allan Peter­sen tlf. 28 11 77 44, allanp@hotmail.dk