Du er velkom­men til at kontakte os for infor­ma­tion og med prak­ti­ske spørgs­mål vedrø­rende fore­nin­gen, indmel­delse og presse.

Du er også velkom­men til at kontakte os, hvis du har brug for rådgiv­ning og støtte i forbin­delse med din situ­a­tion – enten som OCD-ramt eller pårø­rende. Hvad enten det drejer sig om gene­rel infor­ma­tion eller støtte og rådgiv­ning, kan du kontakte os på:

 

Telefon: 70 20 30 91

Mail: kontakt@ocd-foreningen.dk

Adresse:

OCD-foreningen, Julius Bloms Gade 17, kld, 2200 København N

Sekretariatets telefontræffetider:

  • Tirs­dag kl. 10.00-14.00
  • Tors­dag kl. 10.00-14.00

Telefonrådgivningens træffetider:

  • Mandag kl. 10.00-12.00, kl. 19.30-21.30
  • Tirs­dag kl. 17.00-21.00
  • Onsdag kl. kl. 18.30-23.00
  • Tors­dag kl. 16.00-20.00
  • Fredag kl. 10.00-12.00, kl. 15.00-17.00

Hvis man på grund af travlhed på tele­fo­nerne i åbning­sti­den ikke kan komme igen­nem, kan man indtale besked og bede om at blive ringet op. Tele­fon­rå­d­giv­nin­gen bliver passet af frivil­lige i OCD-foreningen.

Ungelinjen

På OCD-fore­nin­gens unge­linje, har man har mulig­hed for at stille spørgs­mål og få rådgiv­ning fra andre unge, der også har OCD. Man kan ringe til unge­linjen hver tors­dag fra 19-21 på tele­fon­num­mer 70 20 30 91.

Bestyrelsen

Formand

Tina Heide
tina@ocd-foreningen.dk

Næst­for­mand

Jesper Troels Jensen
Tlf. 2367 2000
jesper.tj@ocd-foreningen.dk

Kasse­rer

Edith Givskov Christensen
Tlf. 8624 2519 / 5240 6121
edith@ocd-foreningen.dk

 

Jacob Ravnskjær Hansen
Tlf. 60 37 84 82
Jacob_hansen_1994@live.dk

Dorthe Grun­ske Schmidt
Tlf. 2272 8620
dorthe@ocd-foreningen.dk

Gitte Højgaard Johansen
gitte@ocd-foreningen.dk

Nico­line Højris Mikkelsen
Tlf. 2985 9614
nicoline@ocd-foreningen.dk

Jesper Jørgen­sen
Tlf. 2238 1342
jesper@ocd-foreningen.dk

 

Supple­an­ter

Chri­stof­fer Winger
Chwinger11@gmail.com
Tlf. 2112 4678

Gitte Højris Mikkelsen
gittehm@ocd-foreningen.dk
Tlf. 2980 9614

 

Lokalgrupper

Du er også velkom­men til at tage kontakt til en lokal­gruppe i dit område.

 

Lokalgruppe Århus

Kontakt­per­son vedr. Lokal­grup­pen, Børne-unge/
Forældregruppen:
edith@ocd-foreningen.dk Tlf. 5240 6121

 

Lokalgruppe Randers

Holder pause indtil videre.

 

Lokalgruppe Aalborg

Kontakt­per­so­ner:

Gitte Højris Mikkel­sen, Tlf. 29809614 gittehm@ocd-foreningen.dk

Kontakt­per­son i Ungegruppen

Nico­line Højris Mikkel­sen, Tlf. 29859614 nicoline@ocd-foreningen.dk

 

Lokalgruppe Herning

Kontaktperson:

Edith Chri­sten­sen, Tlf. 5240 6121 edith@ocd-foreningen.dk

 

Lokalgruppe Vejle

Kontakt­per­so­ner:
Edith Chri­sten­sen, kontakt@ocd-foreningen.dk Tlf. 5240 6121

 

Lokalgruppe Viborg

Kontakt­per­so­ner:
Edith Chri­sten­sen,  edith@ocd-foreningen.dk Tlf. 5240 6121

 

 

Lokalgruppe Esbjerg

Kontakt­per­so­ner:
Tina Flindt, tinafl@ocd-foreningen.dk Tlf. 3017 2510 (kontakt vedr. møderne)
Char­lotte Staus­holm, sluppen5@hotmail.dk tlf. 5189 1696

 

Lokalgruppe Sønderborg

Kontakt vedr. møderne:
kontakt@ocd-foreningen.dk

(Her holdes indtil videre pause)

 

 

Lokalgruppe Fyn

Kontakt­per­son:
Dorthe Grun­ske Schmidt
Tlf. 2272 8620, dorthe@ocd-foreningen.dk

 

Lokalgruppe Lolland-Falster

Kontakt­per­son:
Carsten Stoe­mann Rasmussen
Tlf. 2993 7900, carsten@ocd-foreningen.dk

 

Lokalgruppe Roskilde

Kontakt­per­son:
Allan Holm, allanholm@ocd-foreningen.dk Tlf. 4214 9571

 

Lokalgruppe København

Kontakt­per­so­ner vedr. møderne:
Eva Sander Hansen, eva@ocd-foreningen.dk
Nico­lai, nicolai.kbh@ocd-foreningen.dk

Lokalgruppe Hillerød

Kontakt­per­son:
Bente Thelin Brand­strup, bente@ocd-foreningen.dk

 

Lokalgruppe Bornholm

Kontakt­per­son:
Janette Jensen, 5193 5017 janette@ocd-foreningen.dk