Lokalgrupper: Vejle, Esbjerg, Sønderborg og Fyn

 

Lokalgruppe Vejle

Kontaktpersoner

Møder og aktiviteter

Se under kalen­der.

Mødested

Fore­nin­ger­nes Hus, Dæmnin­gen 58,1, 7100 Vejle

Bemærkninger

Alle er velkomne, OCD-ramte og pårø­rende, til en snak, udveks­ling af erfa­rin­ger og hygge­ligt samvær. Hold øje med hjem­mesi­den for nye tiltag fored­rag og lign.

 

Lokalgruppe Esbjerg

Kontaktpersoner

Møder og aktiviteter

Se under kalen­der.

Mødested

Vind­ro­sen – De Frivil­li­ges Hus, Exners­gade 4, 6700 Esbjerg, Danmark

Bemærkninger

Alle er velkomne, OCD-ramte og pårø­rende, til en snak, udveks­ling af erfa­rin­ger og hygge­ligt samvær.
Hold øje med hjem­mesi­den for nye tiltag fored­rag og lignende her på hjemmesiden.

 

Lokalgruppe Sønderborg

Kontaktpersoner

Møder og aktiviteter

Her holdes indtil videre pause

 

Lokalgruppe Fyn

Kontaktperson

Møder og aktiviteter

Grup­pen holder pause indtil videre.

Se under kalen­der.

Mødested

Psyk Infos loka­ler Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.

Bemærkninger

I vores lokal­gruppe er der altid plads til nye og deres evt. spørgs­mål. Der kommer både unge og lidt ældre til møde­rne, hvil­ket altid skaber nogle gode samta­ler. Vi lægger vægt på, at nye og gamle delta­gere præsen­te­res for hinanden.

Hver gang har vi en runde, hvor hver enkelt har mulig­hed for at fortælle, hvor­dan det går med ens egen eller evt. pårø­ren­des OCD. Har man det bedst med ikke at sige noget på møde­rne og bare være til stede, er dette også i orden.

Vi lægger vægt på, at delta­gerne kan bevare deres anony­mi­tet. Dvs. at de frem­mødte, ikke ved navns nævnelse omta­ler andre medvir­ken­des symp­to­mer, proble­mer og evt. medi­ci­ne­ring, uden for det forum, som møde­rne udgør.

Selvhjælpsgruppe for voksne OCD-ramte

Grup­pen mødes i Odense hveran­den tors­dag (ulige uger) i tids­rum­met 19.00–21.30. Forlø­bet er gratis. Selv­hjælps­grup­pen ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende (kandi­dat­stu­de­rende). Er det noget for dig, så kan du skrive til følgende mail: shgvoksneo@gmail.com for nærmere oplys­ning og tilmel­ding. Du er velkom­men, uanset hvor i landet du bor. Så har du ikke noget imod trans­port, så tilmeld dig gerne.