Støt OCD-foreningen økonomisk

Økono­mi­ske støtte kan bidrage til at styrke OCD-fore­nin­gens arbejde med at skabe støtte og netværk for OCD-ramte og deres pårø­rende, samt mulig­gøre det poli­ti­ske arbejde for at skabe bedre forhold for OCD-ramte over hele landet.
Ethvert bidrag gør en forskel og vil blive modta­get med taknem­lig­hed.

Man kan støtte OCD-fore­nin­gen økono­misk på flere måder: Egent­ligt medlem­skab, gave­bi­drag og testa­men­ta­ri­ske gaver. Under de enkelte menu­punk­ter kan du læse nærmere om disse mulig­he­der.