Støt OCD-foreningen økonomisk

Økono­mi­ske støtte kan bidrage til at styrke OCD-fore­nin­gens arbejde med at skabe støtte og netværk for OCD-ramte og deres pårø­rende, samt mulig­gøre det poli­ti­ske arbejde for at skabe bedre forhold for OCD-ramte over hele landet.
Ethvert bidrag gør en forskel og vil blive modta­get med taknemlighed.

Man kan støtte OCD-fore­nin­gen økono­misk på flere måder. Klik på følgende links og læs nærmere om: