OCD-fore­nin­gen har indgået et samar­bejde med Legal Desk, som laver juri­di­ske selv­hjælps­løs­nin­ger online.

Legal Desk giver dig mulig­hed for at støtte vores arbejde ved at testa­men­tere et beløb, der tilgo­de­ser OCD-fore­nin­gen. Du skal blot oprette et simpelt testa­mente, hvor du indsæt­ter et legat til fordel for OCD-fore­nin­gen. Hvis du alle­rede har et eksi­ste­rende testa­mente, kan du også sagtens tilføje et legat til dette. Det hele er gratis og kræver blot at du udfyl­der en webformular.

Når du har opret­tet lega­tet, skal det under­skri­ves, enten foran notar eller foran vitter­lig­heds­vid­ner.

Støt OCD-fore­nin­gen via et legat ved at klikke her