Region Hovedstaden dækker de tidligere Københavns og Frederiksborg amter, Københavns og Frederiksberg kommuner, samt Bornholms Regions kommune.

Lokalgrupper: København, Hillerød og Bornholm

Lokalgruppe København

Lokal­grup­pen i Køben­havn hører indtil videre orga­ni­sa­to­risk under Loka­laf­de­ling Sjælland.

Loka­laf­de­ling Sjæl­lands adresse:
OCD-fore­nin­gen, Loka­laf­de­ling Sjæl­land, Julius Bloms Gade 17, kld. tv, 2200 Køben­havn N.

Kontaktpersoner:

Eva Sander Hansen, eva@ocd-foreningen.dk
Nico­lai, nicolai.kbh@ocd-foreningen.dk

Møder og aktiviteter

Åbne fælles­mø­der for OCD-ramte og pårø­rende 3. tors­dag i måneden.

På disse møder kan OCD-ramte og pårø­rende møde hinan­den under frie former og tale om OCD og andre rele­vante emner. Møde­rne er ofte stedet, hvor man for første gang møder andre OCD-ramte. Der er ingen tilmel­ding til møde­rne og ingen pligt til at komme til mere end et møde, selvom man natur­lig­vis er meget velkom­men til det. Der vil forment­lig være særlige akti­vi­te­ter på nogle af møde­rne i forå­ret, såsom fored­rag eller emner til diskus­sion. Hold øje med hjem­mesi­den for nye tiltag.

OCD-ramte, pårø­rende, børn som voksne er alle velkomne!

Mødested:

OCD-fore­nin­gens loka­ler i Julius Bloms Gade 17, kld.tv, 2200 Køben­havn N. Se kort

Selvhjælpsgrupper

• Selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte voksne
• Selv­hjælps­gruppe for pårørende
• Selv­hjælps­gruppe for børn og unge

Skulle du/I have ønske om at komme i en af grup­perne, så skriv en mail til ocd.gruppe.kbh@gmail.com. Så finder vi sammen ud af, om en selv­hjælps­gruppe vil være det rette for dig. Hvis du gerne vil ringes op, kan du skrive dit tele­fon­num­mer i mailen. Selv­hjælps­grup­perne mødes i fore­nin­gens loka­ler Julius Bloms Gade 17, kld. 2200 Kbh. N

Lokalgruppe Hillerød

Kontaktperson:

Mødested:

Frivil­lig­cen­ter Hille­rød 12B Kedel­hu­set- lokale 2, 3400 Hillerød

Møder og andre aktiviteter
Se under kalen­der.

Vi holder møde den tredje mandag i måne­den kl. 19.00.

Lokalgruppe Bornholm

Kontaktperson:

Mødested:

Rønne Bibli­o­tek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne

Møder og andre aktiviteter
Se under kalen­der.

Vi holder møde den sidste mandag i måne­den kl. 18.00 – 21.00.