På denne side kan du finde en liste over bøger, der omhandler Obsessive Compulsive Disorder og relaterede lidelser. Bøgerne kan lånes på landets biblioteker eller købes i handelen.

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Angst – følelsen af at miste kontrollen

red. af Birgitte Madsen

15 angstramte skriver deres historie, og psykolog Michelle Ulrichsen beskriver de forskellige angstformer og behandlingsmuligheder.

Forlag Krogh, 2006, 1. udgave, 1. oplag. 216 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Børn der er anderledes : hjernens betydning for barnets udvikling

Anegen Trillingsgaard; Mogens A. Dalby; John R. Østergaard

Børnelæger, børnepsykiatere, børnepsykologer og neurologer beskriver mental retardering, cerebral parese, autisme, Aspergers syndrom, dysfasi, dysleksi, DAMP, ADHD, epilepsi, OCD, Tourettes syndrom og migræne.

2. udgave, 4. oplag. Psykologisk Forlag, 2008. 303 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Valmuer med sløret baggrund

Af Christiansen, Alis

Skildring af en midaldrende kvindes årelange, måske livslange, kamp for at leve et “almindeligt” liv på trods af hendes sindslidelse OCD, der invaliderer hende mentalt med tvangstanker, tvangshandlinger og angst.Privatforlaget, 2004. 256 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Barn i bevægelse : om at være forældre til et barn med OCD og ADHD/DAMP

Af Gerdes, Lotte

Dagbog om det at være mor til et barn med OCD (tvangstanker og -handlinger) og ADHD/DAMP (opmærksomhedsforstyrrelse og hyperaktivitet). Et detaljeret billede af de to sygdomme, erfaringer med forskellige behandlingsmetoder samt erkendelsesprocessen, der på godt og ondt følger med at have et sygt barn.

1. udgave, 1. oplag. Documentas, 2006. 182 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Tyranner i hovedet

Af Hesser, Terry Spencer

14-årige Tara fortæller om, hvordan hun efterhånden er blevet en slave af sine tvangstanker, der tvinger hende til at udføre mærkelige og tidskrævende ritualer. Først da hun møder Sam og kommer i kyndig psykiatrisk behandling fatter hun håb.

Agertoft, 1999. 142 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Når tanker bliver til tvang: børn og unge med tvangssymptomer

Af Hove Thomsen, Per

Bogen beskriver de symptomer, man ser hos børn og unge med OCD, men tilstanden, som den viser sig hos voksne, bliver også beskrevet. Bogen henvender sig primært til forældre, interesserede patienter og andre pårørende. Desuden er den henvendt til personer, som i deres daglige arbejde kommer i berøring med børn og unge, dvs. lærere, læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger.

2. oplag. Hans Reitzel, 1997. 126 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Om børn og unge med tvangssymptomer: når tanker bliver til tvang

Af Hove Thomsen, Per

Bogen er en nyere og revideret udgave af Per Hove Thomsens bog: Når tanker bliver til tvang, som ses beskrevet ovenfor.

2. udgave. Hans Reitzel, 2003. 137 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Håndbog for psykiatribrugere og pårørende
– kend dine rettigheder

Af Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen

Håndbogen gør det muligt hurtigt og let at finde de relevante oplysninger og regler.
Bogen er skrevet til brugere og pårørende, men vil også med fordel kunne anvendes af ansatte i psykiatrien, ansatte og frivillige i de mange organisationer inden for psykiatriområdet samt studerende.
Bogens tekst er forsøgt gjort så let tilgængelig som muligt. Bag i bogen er der en regeloversigt og en liste over udvalgt litteratur m.m. Juridiske fagudtryk er så vidt muligt undgået og i de tilfælde hvor de ikke har kunnet undgås, er de forklaret. Der er i noterne henvist til de relevante love og litteratur.

PsykInfo Forlaget, 2007. 566 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Tvangstanker

Af Kennair, Leif Edward Ottesen

Indføring i hvad tvangstanker er, og hvordan de kan komme til udtryk.

Akademisk Forlag, 2005. 144 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Børn med blandingsdiagnoser: ADHD, indlæringsvanskeligheder, Tourettes og Aspergers syndrom, bipolar lidelse med mere

Kutscher, Martin L.

Indføring i spektret af ofte sameksisterende adfærds- og neuropsykologiske forstyrrelser hos børn – fra ADHD, OCD og bipolar lidelse til autismespektrumforstyrrelser, nonverbale indlæringsvanskeligheder, sanseintegrationsproblemer samt eksekutiv dysfunktion.

Forfatterens indlevende og optimistiske tilgang samt hans dygtige redegørelse for disse børns indre verden gør dette til en uundværlig håndbog for forældre, lærere, fagfolk og alle andre, der har brug for hurtig og relevant rådgivning om børn med særlige behov.

1. udgave, 1. oplag. Dansk psykologisk Forlag, 2008. 270 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Mestringsbok : ved tvangslidelser

Af Jan Haslerud, Tone Madland Skeie Geir Thingnæs, Gerd-Ragna Bloch Thorsen

En veritabel selvhjælpsbog for mennesker med tvangslidelser. Bogen er beregnet som værktøj til behandler og især patient, så de i fællesskab kan finde årsagerne til og behandlingen af angstlidelsen. Udgangspunktet er, at patienten, gennem teoretisk viden om tvangslidelser samt et væld af praktiske øvelser, får kortlagt sin livshistorie, samtidig med at der sættes fokus på egne ressourcer og måder at tackle tvangslidelsen på. Den systematiske kortlægning er et vigtigt redskab forud for at træne med at komme af med sine tvangstanker.

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, 2003. 158 sider, illustreret. (Norsk).

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

Billede på vej

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Mindfulness i behandlingen af obsessive-kompulsive tilstande

Af Moldt Mortensen, Stine

Bogen beskriver den nye behandlingsform “Mindfulness”, når denne behandling bruges i forsøget på at hjælpe OCD ramte.

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 2008
77 s.
Forlag: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Speciale; vejleder: Esben Hougaard/Jacob Piet

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Ud af angsten

Af Mørch, Mia

Forfatteren beretter om, hvordan hendes liv har været påvirket af de psykiske lidelser panikangst og OCD.

CDR-forlag, 2005. 96 sider

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Når ritualerne tager magten: en bog om OCD

Af Elsebet Steno Hansen og Tom G. Bolwig

Elsebet Steno Hansen og Tom G. Bolwig har gennem en årrække arbejdet med behandling af OCD-ramte og forskning i især den biologiske baggrund for sygdommen. De mange cases med konkrete sygdomsforløb giver læseren indblik i OCD´s karakteristiske fremtrædelsesform, og et overblik over de vigtigste tilgange til en effektiv bekæmpelse af symptomer, som uden behandling kan være invaliderende, og som under alle omstændigheder er svært kompromitterende for patienternes livskvalitet.

1. udgave, 1. oplag. Munksgaard Danmark, 2002. (Psykiatrisk bibliotek). 130 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

OCD hos børn og unge

Red. af Per Hove Thomsen

Bogen præsenterer veldokumenteret viden om OCD og omhandler såvel kliniske som behandlingsmæssige aspekter. Bogen er primært skrevet af psykologer, børne- og ungdomspsykiatere samt socialrådgiveren tilknyttet OCD-ambulatoriet ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus. Den indeholder endvidere beretninger skrevet af en forælder, en ung OCD-ramt samt af repræsentanter fra den danske forening.

1. udgave, 2. oplag. Dansk Psykologisk Forlag, 2008. 308 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Om børn og unge med depression – i skyggers land

Af Merete Juul Sørensen og Per Hove Thomsen

I bogen er der information og hjælp at hente for forældre, pårørende og professionelle, som ønsker at forstå og støtte børn og unge under den pinefulde oplevelse, en depression er for både den deprimerede og for familien. Bogen er nyttig læsning for såvel pårørende som for lærere, læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger, der i deres daglige arbejde er i kontakt med børn og unge med depression.

Hans Reitzel, 2003. 115 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Skæbne liv – at leve med OCD

Af Pedersen, Lisa

11 historier om OCD-patienter, der giver et indblik i sygdommen, og i de vilkår OCD patienter og deres pårørende lever under.

1. udgave, 1. oplag. Lisa Pedersen, 2004. 100 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Pårørende : råd og vejledning til pårørende til mennesker med psykisk sygdom

Red. af Jes Gerlach

Bogen giver råd og vejledning til pårørende skrevet af førende fagfolk: Om krisehåndtering, psykiske reaktioner, mødet med psykiatrien, indlæggelse, og om hvordan man kan tale med børnene mv.
I bogen kan man også hente råd om en række sygdomme, bl.a. depression, ADHD, skizofreni og misbrug. Og en række pårørende fortæller levende og nært deres egen historie.

1. udgave, 2. oplag. Psykiatrifonden, 2009. 256 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

Billede på vej …

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Angst og kontrol: om fobier, OCD og spiseforstyrrelser

Af Skram-Jensen, Birgit

1. udgave, 1. oplag. Rahelt, 2003. (Temahæfte til psykologi). 72 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

Billede på vej…

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Tvangslidelser

Red. Af  K. Gunnar Götestam

Bogen beskriver tvangslidelser, herunder OCD, samt behandlingen af disse sygdomme.

1. utgivelse. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, 2006. Norsk. 96 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

Billede på vej…

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Tvangstanker og tvangshandlinger: fakta om obsessive-kompulsive tilstande

Af Padmal De Silva; Stanley Rachman

Grundlæggende indføring i hvad der ligger bag en tvangsmæssig adfærd og hvad man kan gøre ved den. Indeholder konkrete eksempler og praktiske råd og fremstiller principper for den psykologiske behandling.

1. udgave, 1. oplag. Dansk psykologisk Forlag, 1999. 155 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]