Aller Medier er i gang med at producere en mini-dokumentar om BDD (Body Dysmorphic Disorder) og leder efter en person, der har lyst til at fortælle sin historie om livet med BDD med henblik på at medvirke i en mini-dokumentar om emnet.

Mini-dokumentaren vil komme til at ligge i en ny indholdsapp målrettet unge mennesker.

Kontakt journalist Mia Øgendahl på mail, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet: mia.ogendahl@aller.com

Venligst
Mia Vad Øgendahl
Produktionsansvarlig og tilrettelægger
New Media

Read More →

Kunne du tænke dig at være med i et forskningsprojekt, som kan forbedre forståelsen af, hvad der sker i hjernen, når man har OCD? Så kan du blive frivillig forsøgsdeltager i vores projekt!

Forskningsprojektet handler om et signalstof i hjernen, som hedder serotonin. Vi vil gerne undersøge hvilken rolle serotonin spiller for dannelsen af uhensigtsmæssige vaner (også kaldet kompulsiv adfærd), som det ses hos personer med OCD. Vi ved fra allerede eksisterende forskning, at serotonin er involveret i kompulsiv adfærd, men det er endnu ikke klarlagt præcist hvordan.

For at undersøge dette nærmere bruger vi et lægemiddel kaldet Escitalopram, som øger serotoninindholdet i hjernen, og som bl.a. anvendes til at behandle svær OCD. Vi vil undersøge forskellige hjernefunktioner ved at lave hjerneskanninger og neuropsykologisk undersøgelser.

Vores håb med dette projekt er, at få en bedre forståelse af, hvordan og hvorfor øget serotonin i hjernen kan hjælpe patienter med OCD. Den forståelse vil vi få ved at lære mere om de mekanismer i hjernen, der er involveret i OCD, og hvordan medicin som Escitalopram påvirker disse mekanismer.

Projektet varer i alt ca. fire uger. Du vil enten få placebo eller Escitalopram som tablet. Du vil i alt skulle møde op på Rigshospitalet fem eller seks gange til undersøgelse. Spørgeskemaer besvares hjemme hos dig selv. Du skal også træne en motorisk vane på en app ca. 10 minutter om dagen. Vi søger personer, som lever op til flg. kriterier:

  • Din primærdiagnose er OCD / du formoder, at du har OCD
  • Alder: 18-70 år
  • Dansktalende
  • Ikke i behandling for OCD, hverken med samtaleterapi eller lægemidler
  • Ikke gravid eller ammende
  • Intet alkohol- eller stofmisbrug
  • Ingen hjernesygdomme eller alvorlig somatisk sygdom
  • Ikke tidligere oplevet hjernerystelse med bevidstløshed i mere end 2 minutter.

Er du interesseret, så kontakt os på 3545 4284 / 3545 6741 eller ocd@nru.dk. Du kan læss mere om vores forskningsgruppe på www.nru.dk.

Venlig hilsen
Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet / Psykiatrisk Center København (PCK) / Cambridge University

Read More →

Malene Klindt Bohni er privatpraktiserende psykolog i Aarhus og specialiseret i behandling af OCD. Her fortæller hun om, hvordan OCD-ramte har oplevet corona-tiden, men kommer også ind på flere foreskellige aspekter af OCD-lidelsen, behandlingen af den, osv. Webinaret blev afholdt d. 17. november 2021 og var arrangeret af OCD-foreningen med økonomisk støtte fra Østifterne. Det er femte webinar i serien “Sådan tackler du OCD’en under corona”.

Read More →