Vi søger input fra unge tidligere OCD-patienter, som har været i behandling med kognitiv adfærdsterapi

På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, er vi i gang med planlægningen af et forskningsprojekt, som har til formål at udvikle og forbedre standardbehandlingen til børn og unge med OCD. Som en del af projektet indgår interviews af unge (14-17 år) samt deres forældre ved afslutningen af et behandlingsforløb med kognitiv adfærdsterapi (KAT), som er førstevalgsbehandlingen til børn og unge med OCD i Danmark.

Vi vil gerne spørge de unge og deres forældre særskilt, hvad de har oplevet som henholdsvis hjælpsomt og hindrende for et godt behandlingsudfald. Herunder også hvad de opfatter som et godt behandlingsudbytte i det hele taget.

Som forberedelse til disse interviews skal vi have udviklet en interviewguide. Dvs. vi skal på forhånd have forberedt, hvilke spørgsmål der vil være relevante at stille til både de unge patienter selv, men også til deres forældre. Her har vi brug for input fra mennesker, som selv har prøvet at være i OCD-behandling med KAT.

Vi søger:

 • 2 unge (du skal være over 18 år, men gerne under 25 år) som har været i behandling med KAT inden for de sidste ca. 5 år.
 • 2 forældre (ikke til den samme), som har haft deres teenager i behandling for OCD med KAT inden for de sidste ca. 2 år.
 • Behandlingsforløbene kan have haft god eller mindre god effekt. Dette er ikke afgørende.

Det indebærer:

 • Et online møde på ca. 1 time (torsdag d. 30. september kl. 15-16)
 • Fri brainstorm på, hvad der vil være vigtige temaer at spørge ind til i interviewundersøgelsen
 • Brainstormen vil naturligvis tage udgangspunkt i personlige erfaringer, men det er ikke disse erfaringer i sig selv, der vil være fokus på
 • Deltagelsen foregår helt anonymt
 • Mødet optages ikke

Hvis du er interesseret i at deltage, så skriv en kort mail til sanjesen@rm.dk med følgende oplysninger:

 • Om du selv eller dit barn har været i behandling med kognitiv adfærdsterapi for OCD
 • Alder på den, der har været i OCD-behandling
 • Hvornår KAT-behandlingen fandt sted
 • Hvorvidt du opfattede behandlingen som overordnet hjælpsom for dig eller ej

Du vil modtage svar senest d. 27. september om, hvorvidt vi gerne vil invitere dig til en online brainstorm. Du vil modtage et link på samme mail, som du har kontaktet os på.

Med venlig hilsen

Sanne Jensen, psykolog, ph.d.
Katja Anna Hybel, psykolog, ph.d.
Judith Becker Nissen, overlæge, ph.d.
David Højgaard, psykolog, ph.d.
Per Hove Thomsen, overlæge, dr.med.