Kom til et spæn­dende fored­rag i OCD-fore­nin­gens Lokal­gruppe Hille­rød ved psyko­log Stine Næsted, Prak­sis for Kogni­tiv Terapi København
Stine vil tale om:
• Gene­relt hvad OCD er
• Hvor­dan OCD behand­les med Kogni­tiv Terapi
• Hvor­dan OCD påvir­ker den syge
• Hvor­dan OCD påvir­ker pårø­rende og omgivelser
• Hvor­dan man bedst ”omgås” en OCD-ramt

Der vil blive tid til at stille spørgs­mål. I pausen vil det være muligt at få en snak med Bente, som er kontakt­per­son i lokal­gruppe Hillerød.

Dato: Mandag 27. septem­ber 2021 kl. 19.00 – 21.00
Sted: Frivil­lig­cen­ter Hille­rød Fredens­vej 12 B Kedel­hu­set-lokale 2. 3400 Hillerød
Tilmel­ding til kontakt@ocd-foreningen.dk mrk. ”Hille­rød” eller på 52406121

Der vil være kaffe/the, vand og brød.