Funge­rende formand for OCD-fore­nin­gen, Tina Heide, medvir­kede i et godt indslag om OCD og corona i nyhe­derne på TV2 Lorry mandag d. 15. februar.

Se indsla­get her (Spol frem til 1:09).

Læs artik­len skre­vet i forbin­delse med indsla­get her.