På grund af restrik­tio­ner er det desværre ikke muligt at afholde vores måned­lig lokal­grup­pe­møde i Vind­ro­sen, Esbjerg, tirs­dag den 16. februar.

I stedet kan jeg tilbyde, at vi laver et walk & talk arran­ge­ment – en gåtur tirs­dag efter­mid­dag kl 16.30. Møde­sted afta­les, når vi ved, hvem der kommer.

I det tilfælde, at vi bliver mere end fem perso­ner, kan vi dele os op i hold. Venligst kontakt mig på tele­fon 30172510 eller tinafl@ocd-foreningen.dk, hvis du ønsker at deltage.

Venlig hilsen
Tina Flindt
Kontakt­per­son, lokal­gruppe Esbjerg