TV-statio­nen ANTV, der har speci­a­li­se­ret sig i udsen­del­ser om emner inden for psyko­logi og psyki­a­tri, har bragt et godt inter­view med Mikkel Arendt, speci­alp­sy­ko­log ved Forsk­nings­en­he­den Afde­ling for Depres­sion og Angst, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal, om OCD og corona.

Du kan se inter­viewet på YouTube ved at klikke her.