Efter en længere pause kan vi nu igen holde møde i lokal­gruppe Aarhus. Vi mødes tirs­dag den 29. septem­ber kl. 19.00 i Sund­heds- og Lultur­cen­te­ret, Ankers­gade 21, 8000 Aarhus C.

Vi glæder os til at se OCD-ramte og pårø­rende til hygge­lige afte­ner i fortro­lig afslap­pet atmos­fære til gensi­dig støtte og erfa­rings­ud­veks­ling. Denne aften vil også være opstart på dannelse af  en unge­gruppe (16-25 år), så unge jævnal­drende OCD-ramte kan mødes.

Alle er velkomne!

Venlig hilsen
Line og Chri­stina