Grun­det den nuvæ­rende situ­a­tion med Coro­navirus/covid-19 i Danmark afly­ses alle møder i lokal­grup­perne. Vi er natur­lig­vis kede af at må aflyse, men OCD-fore­nin­gen følger natur­lig­vis myndig­he­der­nes anbefalinger.

Vi skal nok holde jer orien­te­ret, når vi igen kan afholde møder og arran­ge­men­ter i lokalgrupperne.

Vi håber på jeres forståelse.

Pas godt på jer selv og på hinanden.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen
OCD-foreningen