Så er de første videoer fra OCD-foreningens 20-års jubilæumskonference klar – og flere vil følge over de kommende dage. Vi bringer videoerne her på siden, og alle videoerne kan ses samlet på OCD-foreningens YouTube-kanal, som du finder her.

Vi lægger ud med psykolog og specialist i OCD-behandling Malene Klindt Bohni, der i sit oplæg gennemgik principperne for kognitiv adfærdsterapi, der er klart den mest effektive terapeutiske behandling af OCD.

Malene Klindt Bohni gennemgik også de behandlingsmuligheder, der tilbydes OCD-ramte i Danmark, herunder de udfordringer, der er med hensyn til at sikre, at OCD-ramte får den specialiserede behandling, som er afgørende for at få effekt af behandlingen. Her pegede hun bl.a. på problemet med, at privatpraktiserede psykologer og psykiatere, som lægen kan give en henvisning til – dem med såkaldt ydernummer, hvor der gives økonomisk støtte til behandlingen, dog kun for 18-38-årige – er generalister, da der er et loft over, hvor mange eksempelvis angst- og OCD-ramte, de må behandle om året.

OCD-behandling ER specialistbehandling, så  OCD-ramte, der får en henvisning til en psykolog eller psykiater med ydernummer risikerer at få en behandling, der ingen effekt har. OCD-ramte, der søger specialistbehandling i privat regi uden henvisning, får den rette behandling, men får ingen økonomisk støtte til den. Det bør være muligt for specialiserede OCD-behandlere at få ydernummer, var budskabet.