På OCD-fore­nin­gens 20-års jubilæum­s­kon­fe­rence præsen­te­rede psyko­log Malene Klindt Bohni et succes­fuldt behand­lings­pro­jekt udvik­let og gennem­ført af de to norske psyko­lo­ger Gert Kvale og Bjarne Hansen. Du kan se videoen her eller på OCD-fore­nin­gens YouTube-kanal. Her kan du også se en opta­gelse af Amalie Skri­ver med band, der optrå­dte til konfe­ren­cen.