Per Hove Thom­sen, profes­sor i børne- og ungdoms­psy­ki­a­tri, præsen­te­rede det store nordi­ske studie Nord­LOTS (Nordic Long Term OCD Treat­ment Study Design) på OCD-fore­nin­gens 20-års jubilæum i Odense den 11. novem­ber. Studiet er det hidtil stør­ste af effek­ten af Kogni­tiv Adfærds­te­rapi for børn og unge med OCD.

Per Hove Thom­sen kunne præsen­tere resul­ta­terne af opfølg­nin­gen et år efter, at behand­lin­gen af de delta­gende OCD-ramte var afslut­tet – og der var godt nyt: Resul­ta­terne viste, at en målret­tet behand­ling med Kogni­tiv Adfærds­te­rapi giver en varig effekt for langt de fleste OCD-ramte børn og unge. Se Per Hove Thom­sens gennem­gang af resul­ta­terne i videoen neden­for. Læs også artik­len “Terapi til børn med OCD virker på langt sigt” på Videnskab.dk.