Jo flere, der støtter OCD-foreningens arbejdet med at rådgive og hjælpe OCD-ramte og deres pårørende, desto større effekt vil vores indsats få. Vi har mange aktiviteter i gang såvel på landsplan som lokalt, som kommer børn, unge og voksne med OCD samt pårørende til gode. Men for at vi skal kunne gennemføre de mange aktiviteter, har vi brug for din økonomiske støtte.

Så hvis du vil hjælpe os med at hjælpe OCD-ramte og deres pårørende, kan du indbetale et gavebidrag ved at klikke her: Støt OCD-foreningen med et gavebidrag.

Regler fra SKAT betyder, at vi skal modtage 100 gaver á minimum 200 kr. om året for at bevare fradragsretten for gavegivere, retten til at modtage midler fra Tips- og Lottopuljer, som udgør ca. en 1/3 af foreningens indtægter, samt momskompensation m.m. Det er ikke et krav, at de 200 kr. skal indbetales samlet, så hvis du allerede har givet os en gave på f.eks. 50 kr. og giver os yderligere 150 kr. inden udgangen af året, tæller det som 1 gave.

Når du støtter OCD-foreningen, kan du trække dit bidrag fra i skat op til 17.700 kr./år. Hvis du vil have fradrag, har vi derfor brug for, at du oplyser dit CPR-nummer – så skal vi nok sørge for at give SKAT besked.

På forhånd 1000, 1000 tak!
Bestyrelsen, OCD-foreningen