Har du en tendens til at gentage visse handlinger eller tanker, eller til at tjekke ting igen og igen? Kunne du tænke dig at være med i et forskningsprojekt, som kan forbedre forståelsen af, hvad der sker i hjernen, når man har OCD eller har en tilbøjelighed til tvangshandlinger og/eller tvangstanker? Så kan du blive frivillig forsøgsdeltager i vores projekt!

Forskningsprojektet handler om et signalstof i hjernen, som hedder serotonin. Vi vil gerne undersøge hvilken rolle serotonin spiller for dannelsen af tvangshandlinger og tvangstanker, som det bl.a. ses hos personer med OCD. Vi ved fra allerede eksisterende forskning, at serotonin er involveret i kompulsiv adfærd, men det er endnu ikke klarlagt præcist hvordan.

For at undersøge dette nærmere bruger vi et lægemiddel kaldet Escitalopram, som øger serotoninindholdet i hjernen, og som bl.a. anvendes til at behandle svær OCD. Vi vil undersøge forskellige hjernefunktioner ved at lave hjerneskanninger og neuropsykologisk undersøgelser.

Vores håb med dette projekt er, at få en bedre forståelse af, hvordan og hvorfor øget serotonin i hjernen kan hjælpe patienter med OCD. Den forståelse vil vi få ved at lære mere om de mekanismer i hjernen, der er involveret i OCD, og hvordan medicin som Escitalopram påvirker disse mekanismer.

Projektet varer i alt ca. fire uger. Du vil enten få placebo eller Escitalopram som tablet. Du vil i alt skulle møde op på Rigshospitalet fem eller seks gange til undersøgelse. Spørgeskemaer besvares hjemme hos dig selv. Du skal også træne en motorisk vane på en app ca. 10 minutter om dagen.

Du vil gennemgå en grundig lægeundersøgelse samt få tilsendt et billede af din hjerne efter hjerneskanningen. Forsøgsdeltagere som oplever tidvise tvangshandlinger og/eller -tanker, hvor det viser sig at være tilstrækkeligt til at leve op til kriterierne for en OCD-diagnose, vil gennem deltagelse ikke få en officiel diagnose, medmindre dette ønskes.

Læs mere om oplevelsen af at være med i forsøget nedenfor.

Vi søger personer, som lever op til flg. kriterier:

 • Har OCD som primærdiagnose
  eller
  Oplever tvangshandlinger og/eller tvangstanker fra tid til anden eller mere
 • Alder: 18-70 år
 • Dansktalende
 • Ikke i behandling med samtaleterapi eller lægemidler’
 • Ikke gravid eller ammende
 • Intet alkohol- eller stofmisbrug
 • Ingen hjernesygdomme eller alvorlig somatisk sygdom
 • Ikke tidligere oplevet hjernerystelse med bevidstløshed i mere end 2 minutter.
Er du interesseret, så gør venligst én af følgende to ting:
Hvis du har OCD som primærdiagnose: Kontakt os på 35454284 / 35456741 eller ocd@nru.dk.
Hvis du er uden OCD-diagnose men med tilbøjelighed til tvangshandlinger og/eller tvangstanker: Udfyld venligst vores indledende spørgeskema, https://survey.nru.dk/index.php/827533?lang=da.
Vi kontakter dig snarest muligt, såfremt du egner dig til projektet.
Til information indgår der også raske deltagere i projektet. Disse rekrutteres via vores hjemmeside.
Du kan læse mere om vores forskningsgruppe på www.nru.dk.
Venlig hilsen
Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet / Psykiatrisk Center København (PCK) / Cambridge
University