I år er det 25 år siden, at OCD-foreningen blev stiftet, og det blev markeret med en heldagskonference på Aarhus Universitetshospital, Skejby, lørdag den 26. november. Det blev en rigtig god dag med stærke personlige beretninger fra Tine Dam og Kim Aarup om deres kamp mod OCD’en, spændende faglige oplæg fra psykolog Hjalti Jónsson og Per Hove Thomsen, professor, Børne- og Ungdoms-psykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, og smukke musikalske indslag fra krydsfeltet mellem klassisk musik og folkemusik fra trioen Trinika.

Nyindstiftede priser

I forbindelse med konferencen blev der uddelt to nyindstiftede OCD-foreningspriser. OCD-behandlerprisen gik til Per Hove Thomsen, som fik den for i sin tid at have opfordret og motiveret en gruppe pårørende til børn og unge, han havde i behandling for OCD, til at stifte en forening, der kunne støtte og rådgive OCD-ramte og deres pårørende. Derudover fik han prisen for sin mangeårige forskningsindsats på allerhøjeste internationale niveau inden for OCD-behandling.

Udvikling af behandlingsmetoder

Med sin forskning har Per Hove Thomsen ydet et meget betydelig bidrag til udviklingen af de behandlingsmetoder, som der i dag er evidens for at have den største effekt i behandlingen af OCD. Denne indsats har mange OCD-ramte gennem årene haft stor gavn af.

”OCD rammer cirka to procent af alle børn og voksne og kan være en særdeles belastende psykisk lidelse. Gennem OCD-foreningens levetid er vi blevet klogere på behandlingen af OCD, og vi ved, at terapi og medicin kan hjælpe mange OCD-ramte. Håbet er, at vi via fortsat forskning og vores stadig større kliniske erfaringer bliver i stand til at kunne tilbyde en individualiseret tilrettelagt behandling, som har god effekt på alle med OCD,” udtalte Per Hove Thomsen.

Vigtigt med støtte

OCD-foreningens formand, Eva Sander Hansen, pegede på, at uden behandling kan OCD blive en invaliderende lidelse og ødelægge tilværelsen for både OCD-ramte og deres pårørende:

”Netop fordi OCD kan være så invaliderende, er det helt uvurderligt for en patientforening som OCD-foreningen, at så vigtig en forsker og behandler som Per Hove Thomsen støtter op om foreningen og dens arbejde for at forbedre vilkårene for OCD-ramte og deres pårørende.”

Per Hove Thomsen var både overrasket over og glad for at modtage prisen:

”Jeg er stolt og glad over at modtage denne fine pris. Og jeg er imponeret over, hvad OCD-foreningen gennem de sidste 25 år har bidraget med i form af information om OCD og støtte til OCD-ramte og deres pårørende.”

Frivilligpris

På jubilæumskonferencen blev der også uddelt en frivilligpris, der gik til Edith Givskov Christensen, der har siddet i bestyrelsen, siden OCD-foreningen blev stiftet. Eva Sander Hansen begrundede uddelingen af prisen:

”OCD-frivilligprisen 2022 går til vores kære ildsjæl Edith Givskov Christensen, som var med til at stifte OCD-foreningen på Rigshospitalet i 1997. Edith anerkendes med denne pris, fordi hun gennem alle årene har hjulpet tusindvis af OCD-ramte og deres pårørende med råd, vejledning og håb.”

Helt konkret bestod de to priser af statuetter udført i bronze af billedhugger Peter Hesk Møller, som tidligere har siddet i OCD-foreningens bestyrelse.