Marie Tolstrup er auto­ri­se­ret børne- og ungep­sy­ko­log, speci­a­list og super­visor i psyko­te­rapi med børn, medfor­fat­ter på flere forsk­nings­ar­tik­ler og bøger, har speci­a­li­se­ret sig i udred­ning og kogni­tiv adfærds­te­ra­pe­u­tisk – og metakog­ni­tiv behand­ling af angst, OCD og depres­sion hos børn og unge. Se 1. del af webi­na­ret, hvor hun fortæl­ler om OCD hos børn og unge.

Webi­na­ret blev afholdt d. 7. okto­ber 2021 og var arran­ge­ret af OCD-fore­nin­gen med økono­misk støtte fra Østif­terne. Det er tredje webi­nar i serien “Sådan tack­ler du OCD’en under corona”. Du kan læse mere om webi­nar­se­rien og melde dig til ved at klikke på Tilmel­ding til webinar.