Vi kører i øjeblik­ket webi­nar­se­rien “Sådan tack­ler du OCD’en under corona” og tors­dag den 7. okto­ber 2021, kl. 19.00-21.00 gælder det ”OCD hos børn og unge – når tanker og følel­ser tager over” med oplæg af børne- og ungep­sy­ko­log Marie Tolstrup.

For at læse mere om de enkelte webi­na­rer og melde dig til, skal du klikke på dette link.

I første omgang tilby­der vi fem webi­na­rer, hvor en række fagfolk, OCD-ramte og pårø­rende vil dele deres erfa­rin­ger og give gode råd til OCD-ramte og pårø­rende om, hvor­dan man bedst tack­ler udfor­drin­gerne under corona. Alt efter inter­esse, vil vi gentage to af webi­na­rerne i januar og februar 2022. Støtte fra Østif­terne har gjort det muligt for os at arran­gere denne webinarserie.

Selvom afsæt­ter for webi­na­rerne er coro­na­ti­den, vil indhol­det være rele­vant for alle, der gerne vil vide mere om, hvor­dan man bedst tack­ler OCD’en – både som OCD-ramt og som pårø­rende. Det vil være muligt at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne efter oplæggene.

Vi håber, at rigtigt mange vil tage imod tilbud­det – og del gerne tilmel­dings­lin­ket med andre, som kunne være interesserede!

Venlig hilsen
Bestyrelsen
OCD-foreningen