DR har nu lagt en redi­ge­ret udgave af DR2-udsen­del­sen “DR2 på syre­trip med Peter Lund Madsen” ud på dr.dk og de øvrige plat­forme, hvor udsen­del­sen kan ses. I den redi­ge­rede udgave, som kan ses her, har man fjer­net de vild­le­dende udta­lel­ser om OCD-behand­ling, som OCD-fore­nin­gen havde gjort tilret­te­læg­gerne af udsen­del­sen opmærk­som på (læs OCD-fore­nin­gens kommen­ta­rer her). Læs DR’s berig­ti­gelse her. Tak til DR og tilret­te­læg­gerne for deres imøde­kom­men­hed over for vores indsigelser.

Besty­rel­sen
OCD-foreningen