DR2 viste lørdag d. 14. november og igen her i dag kl. 18 udsendelsen “DR2 på syretrip med Peter Lund Madsen”. En spændende udsendelse om psykedeliske stoffer til mulig behandling af forskellige lidelser, herunder OCD. Emnet er rigtig interessant, og vi har rent faktisk en artikel, der netop handler om det, i næste nummer af vores medlemsblad OCD-nyt, der er et temanummer om nye og potentielt lovende behandlingsmetoder. I OCD-foreningen er vi naturligvis kun interesseret i, at der til stadighed forskes i nye og bedre behandlingsmetoder – så vidt så godt!

Desværre indeholder udsendelsen nogle udtalelser om de aktuelle muligheder for behandling af OCD, som er temmelig vildledende. Vi har været i dialog med tilrettelæggerne af udsendelsen, som har vist stor forståelse og lovet, at der vil blive lagt en redigeret udgave af udsendelse op på DR’s hjemmeside inklusive en kommentar om ændringerne. Det forventes at ske i morgen. Ændringerne kunne ikke nå at blive foretaget til genudsendelsen her kl. 18, så derfor kommentarerne nedenfor til udtalelser, der bliver fremsat i udsendelsen om de aktuelle tilbud om behandling af OCD:

1. Kognitiv adfærdsterapi er førstevalget til behandling af OCD, og ikke medicinsk behandling med antidepressiver, som det hævdes i udsendelsen. Terapeutisk behandling af OCD bliver slet ikke nævnt.

2. Der bliver sagt, at antidepressiver “medfører en masse bivirkninger”. Det kan det gøre for nogle, for andre har medicinen kun få bivirkninger og for nogle slet ingen. Under alle omstændigheder vejes fordele og ulemper ved medicinen op, og derefter kan man beslutte sig for, om det er det rigtige for den enkelte OCD-ramte.

3. Der bliver sagt, at “den næste behandlingsmulighed, man så har, det er faktisk at gå ind at lave neurokirurgi, hvor man går ind og skærer et stykke af hjernen ud for at fjerne den her tvangshandling.” Her må man som seer sidde tilbage med et indtryk af, at man som OCD-ramt kan risikere at få foretaget noget, der ligner “det hvide snit”! Efterfølgende er det blevet oplyst, at der i udlandet forskes i kirurgiske indgreb på svært invaliderede OCD-ramte, som på ingen måde er så invasive som det hvide snit. Men problemet er, at der i udsendelsen tales generelt om den aktuelle behandling af OCD, som en DR2-seer må forstå som den behandling, der tilbydes i Danmark.

Når vi i OCD-foreningen vælger at kommentere på udtalelserne er det fordi, der er et større perspektiv her, som handler om i hvilket omfang, OCD-ramte får søgt den rette, specialiserede behandling for deres OCD. Der kan være mange barrierer, inden den OCD-ramte føler sig klar til det: Der er stadig meget tabu knyttet til psykisk sygdom, og en del OCD-ramte og deres pårørende kan være bekymrede for, at der bliver sat et “stempel” på den OCD-ramte, der forringer vedkommendes muligheder i livet. Og så kan nogle OCD-ramte også være bekymrede for, hvordan selve behandlingen kan påvirke dem i en retning, de ikke ønsker.

Det er derfor uhyre vigtigt, at information om de tilgængelige behandlingsmuligheder er så korrekt som mulig – ikke mindst i en udsendelse på DR, som mange som udgangspunkt vil opfatte som et meget troværdigt medie.

Venlig hilsen
Nicolai Skovsmose
Formand, OCD-foreningen