Et forsker­hold fra Aarhus Univer­si­tet og Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling i Region Midtjyl­land med profes­sor Per Hove Thom­sen i spid­sen har netop fået offent­lig­gjort et studie i tids­skrif­tet BMC Psychi­a­try om corona­kri­sens effekt på børn og unge med OCD.

Hoved­kon­klu­sio­nen er, at mange børn og unge med tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger ople­ver, at deres OCD, angst og depres­sive symp­to­mer forvær­res under coronakrisen.

Læs mere om studiet i denne arti­kel på videnskab.dk. Selve studiet kan ses her.