OCD-fore­nin­gen udgi­ver i dag podca­sten ”OCD på side­linjen”, der hand­ler om at være pårø­rende til en OCD-ramt under corona­kri­sen. Podca­sten er den tredje i en serie på fire afsnit, der under titlen ”OCD i en coro­na­tid” vil under­søge livet med OCD under corona­kri­sen, og hvad der venter på den anden side af krisen. Serien er produ­ce­ret med støtte fra Velliv Fore­nin­gen.

Du kan lytte til podca­sten ved at klikke på play-knap­pen oven­for. Du kan down­lo­ade den ved at klikke her. Deru­d­over vil den også blive lagt på Spotify, Stit­cher, Google Podcasts og en række af de andre store podcast-tjenester.

Kompli­ce­ret søskendeforhold
Det er i forvejen en stor udfor­dring og opgave at være pårø­rende til en OCD-ramt, og corona­kri­sen har ikke gjort det nemmere. Liva ople­vede, hvor­dan hendes OCD-ramte store­søsters forsøg på at sikre sig mod smitte bela­stede deres forhold i en peri­ode, hvor de begge boede hjemme hos foræl­drene. Hør hende fortælle om, hvor­dan søste­rens OCD helt fra de var små har påvir­ket deres forhold, og hvor­dan hun efter­hån­den har opnået en forstå­else for, hvor­for store­søste­ren ikke altid havde over­skud til at inter­es­sere sig for lille­søste­rens liv.

Gode råd til pårørende
Som pårø­rende kan man meget ofte komme i tvivl om, hvor­dan man bedst støt­ter den OCD-ramte – særligt i situ­a­tio­ner, hvor udefrakom­mende fakto­rer som corona­kri­sen stres­ser den OCD-ramte. Hør Malene Klindt Bohni, psyko­log med speci­ale i behand­ling af OCD og angst, giver nogle gode råd til, hvad man bør og ikke bør gøre.

 

Yder­li­gere oplysninger
Kontakt Stig Ander­sen: stig@ocd-foreningen.dk / 4019 7682