R4DIO bragte fredag d. 15 maj et længere udsen­delse om OCD som en del af program­met KRANIEBRUD. Psyko­log Malene Klindt Bohni var gæst og fortalte både gene­relt om OCD og behand­ling af OCD, men selv­føl­ge­lig også om OCD i en coronatid.

Hvor­dan klarer OCD-ramte sig i en tid med stærkt øget fokus på hygiejne, og kan corona­kri­sen udløse OCD, hvis man er dispo­ne­ret for det? Det var et et par af de spørgs­mål, der blev taget op – dels af værten, dels af lyttere, der kunne skrive ind med spørgsmål.

Hør hele udsen­del­sen som podcast her.