I takt med at stadig flere samfunds­funk­tio­ner åbner op, er det blevet beslut­tet, at OCD-fore­nin­gens selv­hjælps- og lokal­grup­per også kan komme i gang igen. I denne uge er der et OCD-nyt på vej ud til medlem­merne af OCD-fore­nin­gen med de nye møde­da­toer for lokal­grup­perne i akti­vi­tetska­len­de­ren, men siden OCD-nyt blev sendt til tryk­ke­riet, er der blevet tilfø­jet følgende møde­da­toer før dato­erne i OCD-nyt.

Hille­rød lokal­gruppe, mandag 15. juni kl.19.00

Esbjerg lokal­gruppe, tirs­dag 16. juni kl.19.00

Horsens lokal­gruppe, onsdag 17. juni kl.19.00

Køben­havn lokal­gruppe, tors­dag 18. juni kl.19.00

Kalen­de­ren her på hjem­mesi­den er opda­te­ret med de nyeste datoer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen