Region Midtjyl­land udgi­ver under navnet “Fluen på væggen” podcasts om forskel­lige aspek­ter af af psykisk sygdom. Den sene­ste hedder “Mødre­grup­pen” og hand­ler om foræl­dre­skab og psykisk sygdom.

Her kan du høre tre kvin­der, der alle har en psykisk sygdom, tale om gravi­di­tet, medi­ci­ne­ring, fødsel m.m. En af dem er Camilla, der fortæl­ler om sin OCD og den betyd­ning, det har haft for hendes moder­skab. Hør podca­sten her.