Helena Wallen­tin, 24 år og OCD-ramt, fortæl­ler i en arti­kel på dr.dk, hvor­dan det er at være OCD-ramt i en Corona-tid.

Som det bl.a. lyder i artik­len:

“Nu er Hele­nas daglige ruti­ner tæt på alle andres virke­lig­hed. Nu er hendes ’normal’ blevet alle andres ’normal’. Næsten.

– Tidli­gere forsøgte jeg at skjule det. Det ser dumt ud, og det kan hurtigt få andre til at føle sig beskidte, at jeg lige efter en kontakt har sprit­tet hænderne. Men nu er jeg lige­som andre. På nær tvang­stan­kerne.”

Læs artik­len her.