Mediet “A4 Arbejds­liv” har bragt en udmær­ket arti­kel om de udfor­drin­ger, som corona­kri­sen kan give folk med angst og depres­sion. OCD-ramte bliver også omtalt, og OCD-fore­nin­gens formand, Nico­lai Skovs­mose, fortæl­ler om de særlige udfor­drin­ger, som OCD-ramte og deres pårø­rende skal hånd­tere. Artik­len kan læses her.