OCD-fore­nin­gens unge­linje har udvi­det tele­fon­ti­den til nu to dage om ugen: tirs­dag og tors­dag kl. 19 – 21. Ring på 70 20 30 91, hvor du har har mulig­hed for at stille spørgs­mål og få rådgiv­ning fra andre unge, der også har OCD.

Bemærk også nye tele­fon­ti­der til den almin­de­lige tele­fon­rå­d­giv­ning:

Mandag 16 – 18
Tirs­dag 14 – 18
Onsdag 16.30 – 20.30
Tors­dag 16 – 18
Fredag 10 – 12