Sund­heds­ma­ga­si­net besø­ger 16-årige Julie, hvis liv er styret af tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger.

OCD er temaet i Sund­heds­ma­ga­si­net på DR1, tirs­dag d. 2. april, kl. 21.55. I udsen­del­sen medvir­ker 16-årige Julie, som er styret af tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger. Hun skal hele tiden være i kontrol. Vand­ha­nen skal åbnes og lukkes på den rigtige måde, ellers kommer hendes fami­lie ud for en ulykke. Hvis hun ikke strig­ler sin hest på den rigtige måde, dør den. Sund­heds­ma­ga­si­net besø­ger Julie og hendes fami­lie i Kolind på Djursland.

Mette på 29 medvir­ker også i program­met. Hun lider af svær OCD. Mette har lidt under tvang­stan­ker og hand­lin­ger, så længe hun kan huske. Selvom Mettes fami­lie i mange år vidste, at noget var helt galt, så kunne Mette ikke SELV erkende, at hun var syg, før de mange tvangs­hand­lin­ger var tæt på at tage livet af hende.

Mette var indlagt på et psyki­a­trisk center i to år, og håber nu på, at
hun en dag bliver i stand til at slippe fri af OCD’en.

Det varede længe, før Mette erkendte, at hun var syg. Nu håber hun på, at hun en dag bliver i stand til at slippe fri af OCD’en.

Per Hove Thom­sen, profes­sor på Insti­tut for Klinisk Medi­cin – Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Regions­cen­ter, Risskov, og en af de førende kapa­ci­te­ter herhjemme inden for OCD delta­ger også i program­met.

Værter i program­met er Peter Qvortrup Geis­ling og Nola Grace Gaard­mand.