Der er stadig ledige plad­ser i nystar­tet selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte i Odense. Så er du over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede i trygge rammer og dele tanker om og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen, så kunne grup­pen være noget for dig.

Grup­pen mødes hveran­den onsdag (lige uger) fra kl. 19.00 – 21.30.

For at få så god en balance og dyna­mik i grup­pen vil vi gerne opfor­dre kvin­de­lige delta­gere til ikke at holde sig tilbage fra at melde sig.

Et forløb varer 1 år og er gratis. For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocdselvhjaelp@gmail.com

Venlig hilsen,
Lokal­gruppe Fyn – Odense