Hermed invitation til to seminarer – et i Aarhus og et i København – for alle, som er involveret i behandling af børn og unge med OCD.

Tema:
Evidensbaseret behandling af OCD hos børn og unge med udgangspunkt i kliniske erfaringer og forskningsresultater fra et stort nordisk behandlings-studie (NordLOTS).

Målgruppe:
Fagprofessionelle fra primær sektor (privatpraktiserende eller fagpersoner ansat i kommunalt regi, fx PPR, specialindsatser, m.v.).

Oplægsholderne:
Per Hove Thomsen, professor i børne- og ungdomspsykiatri, overlæge, dr.med., Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Judith Becker Nissen, overlæge, forskningslektor, ph.d., daglig leder i OCD-teamet, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitets-hospital Psykiatrien.

Katja Anna Hybel, klinisk psykolog, specialist, ph.d., forsker. Har 10 års erfaring som behandler i OCD-teamet, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, har været medvirkende i NordLOTS-projektet og har skrevet ph.d. vedrørende OCD og neuropsykologiske aspekter ved behandlingen.

David Højgaard, psykolog, ph.d., forsker ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Har de seneste seks år forsket indenfor NordLOTS-projektet, herunder skrevet ph.d. om symptomgrupper indenfor OCD og effekt af behandlingen.

Cecilie Schultz Isaksen, psykolog ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Har været medvirkende i nyligt gennemført survey om OCD-behandling af børn og unge i Danmark og forsker i bl.a. metakognitive aspekter ved OCD.

Baggrund for seminarerne:
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Risskov, gennemførte i perioden 2007-15 i samarbejde med centre i Norge og Sverige den hidtil største undersøgelse af kognitiv adfærdsterapi i behandlingen af børn og unge med OCD. Med udgangspunkt i de positive behandlingsresultater fra studiet er der i 2015 udgivet en behandlingsmanual.

På seminaret vil de væsentligste resultater af den nordiske undersøgelse samt nyere forskning blive præsenteret. Det primære fokus vil dog være på introduktion til manualen og dens praktiske anvendelse, hvor de enkelte sessioner vil blive gennemgået.

Seminaret retter sig bredt mod alle, som er involveret i behandling af børn og unge med OCD (i kommunalt, privat eller sygehusregi) og som ønsker en indføring i de grundlæggende behandlingsprincipper.

Som opfølgning på seminaret planlægges to workshops for specielt interesserede (nærmere information på selve dagen).

Tid og sted – Aarhus:
25. marts kl. 14-19.00: Aarhus Universitetshospital, Skejby, auditorium A, indgang G6, G206, Palle Juul-Jensens Boulevard 174, DK-8200 Aarhus N

Tid og sted – København:
1. april kl. 14.00-19.00: Nielsine Nielsen auditoriet, Panuminstituttet, Bygning 13, Hovedindgang fra Blegdamsvej 3B, DK-2200 København N

Tilmelding:
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding senest 18. marts 2019.

Tilmelding efter ”først-til-mølle” princippet til Helle Veller Mortensen på helle.veller.mortensen@ps.rm.dk med tydelig angivelse af hvilket arrangement, man ønsker at deltage i.