Kunne du tænke dig at blive frivil­lig i OCD-fore­nin­gens lokal­grup­pen i Køben­havn? Vi mang­ler både frivil­lige til vores almin­de­lige gruppe for alle aldre og til vores unge­gruppe. Som frivil­lig hjæl­per du til med at afholde et møde en gang i måne­den. Vi har det rigtig hygge­ligt i vores frivil­lig­trup og har ret frie hænder til at lave og arran­gere spæn­dende ting. Hvis det kunne være noget for dig, så kontakt Allan Peter­sen på 28117744

Venlig hilsen,
Lokal­gruppe Køben­havn