Efter et pænt langt tilløb kan vi nu præsen­tere en spritny hjem­meside, som har et mere tids­sva­rende udtryk, og som er meget nemmere at arbejde med end den gamle. Den udmær­ker sig også ved at tilpasse sig auto­ma­tisk til visning på mobil­te­le­fo­ner og tablets. For de smånør­dede kan vi fortælle, at vi er skif­tet fra Joomla til Word­Press:-)

Det er et temme­lig stort projekt at lave sådan et skift, så der kan sagtens være nogle ting rundt omkring, der måske skal juste­res. Hvis I spot­ter noget, vil vi meget gerne vide det. Skriv til redaktion@ocd-foreningen.dk, så vil vi se, om vi kan gøre noget ved det.

Hvis man har haft en login til Frivil­ligsi­derne på den gamle hjem­meside, vil man en af de nærme­ste dage modtage en login til den nye side. Der vil også komme mere info til de folk, der skal have adgang til at booke loka­let i Julius Bloms Gade.

Venlig hilsen,
Stig Ander­sen
Redak­tør, ocd-foreningen.dk/OCD-nyt