Den plan­lagte opstart af lokal­gruppe for OCD-ramte og pårø­rende i Viborg udsæt­tes til d. 1. juni 2017

Lokal­grup­pe­møde afhol­des Tors­dag d. 1. juni 2017 kl. 18.00-21.00
Sted: De frivil­li­ges Hus, Vester­bro­gade 1, 8800 Viborg
Kontakt­per­son: René Jensen, tlf. 20407046 eller turbo@privat.dk

Venlig hilsen
Lokal­grup­pen Viborg