Anna Øhlens­chlæ­ger har skre­vet en kronik i Infor­ma­tion, hvor hun fortæl­ler om den gode behand­ling, hun som barn fik for sin OCD.  Hun fryg­ter dog, at psykisk syge børn i dag møder et helt andet system, som ikke giver sig den tid, der er behov for. Læs kronik­ken ved at klikke på linket: Jeg blev rask, fordi psyki­a­trien gav sig tid til mig.