Tirs­dag den 15. juni er det igen muligt at mødes fysisk i Vind­ro­sen, Exners­gade 4, 6700 Esbjerg på 2. sal.

Alle er velkomne fra kl 19.00.

Iht. de nye restrik­tio­ner er der nu ikke behov for mund­bind. Man skal dog stadig, ved fore­spørgsel, kunne frem­vise en nega­tiv coronatest.

Er der spørgs­mål, så er du meget velkom­men til at kontakte mig enten på tele­fon 3017 2510 eller mail: tinafl@ocd-foreningen.dk

Vi ses 🙂

Husk at der ikke er møde i juli måned pga. sommerferie.