Efter gårds­da­gens udmel­ding fra myndig­he­derne forlæn­ges restrik­tio­nerne til og med den 7. februar.

Det bety­der, at grup­pe­meø­der, som det ikke er muligt at afholde online, desværre fort­sat må afly­ses. Vi skal nok holde jer opda­te­ret, når der kommer nyt fra myndighederne.

Pas godt på jer selv derude!

På vegne af bestyrelsen!

Mange hils­ner

Nico­lai Skovsmose