Vi holder møde i Lokal­gruppe Born­holm mandag d. 28. septem­ber kl. 18.00-20-00 på Rønne Bibli­o­tek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne.

Efter­føl­gende afhol­des møde­rne sidste mandag i hver måned.

Mødet er et fortro­ligt frirum, hvor OCD-ramte og pårø­rende i trygge og hygge­lige rammer kan møde lige­sin­dede og udveksle erfa­rin­ger, tale om behand­lings­mu­lig­he­der samt meget andet. Det er åbent for alle, og I skal ikke tilmelde jer, men blot møde op.

Vi glæder os til at se jer:-)

Venlig hilsen
Janette Jensen og Kirsa Mogensen
janette-jensen@hotmail.com