Psyko­log Camilla Karmark blev inter­viewet om OCD til morge­nud­sen­del­sen på The Voice tirs­dag d. 7. januar. Indsla­get blev bragt i “Morgen med Nico­las” mellem 6:30 og 7:00 og kan også høres som podcast. Indsla­get om OCD, hvor værten Nico­las også fortæl­ler om sine egne udfor­drin­ger med OCD, star­ter 5:25 inde i udsen­del­sen og varer ca. 10 minut­ter.