Andreas Vint­her og Tobias Stid­sen, foto­jour­na­list­stu­de­rende på Danmarks Medie- og Jour­na­list­højskole – DMJX, har lavet en rigtig fin video om Jessica på 19 år, der lider af svær OCD. Med filmen håber de at kunne forklare, hvor­dan det kan være rent faktisk at leve med lidel­sen, og de håber, at filmen kan sætte diag­no­sen i et nyt lys og dermed skabe større forstå­else.