Har du en hver­dag, der i større eller mindre grad præget af OCD? Så er det lige præcis dig, vi leder efter!

Vi er to jour­na­list­stu­de­rende, der i forbin­delse med en eksa­mens­op­gave gerne vil sætte fokus på og lave en fortæl­ling om livet med OCD på godt og ondt.

Det inde­bæ­rer, at du har lyst til at fortælle om dit OCD og din hver­dag til os i et inter­view, samt at vi må have lov at filme lidt fra din daglig­dag.

Hvis du har lyst til at fortælle os din histo­rie, så må du meget gerne sende os et kort skriv om dig selv og din OCD, eller give os et kald og fortælle nærmere. Vi kan kontak­tes på følgende:

Natha­lie Berg:
E-mail: Naber17@student.sdu.dk
tlf.: 23 29 50 35

Kamilla Kilias:
E-mail: Kamillakilias@hotmail.com
tlf.: 20 73 83 29