Op til Danske Regioners årsmøde i dag, torsdag den 22. marts, har den kommende formand, Stephanie Lose (V), været ude med nogle tanker om at åbne op for at tilbyde gratis og tidlig psykologhjælp til personer med angst, depression, stress og andre psykiske lidelser. Baggrunden er de mange års stigende pres på de psykiatriske afdelinger på sygehusene kombineret med masser af analyser og undersøgelser, der viser, at der ud over en forøget livskvalitet for den enkelte også er sund samfundsøkonomi i at sætte ind tidligt med den rette behandling. Stephanie Lose udtaler følgende til jp.dk:

»I dag er tilbuddet om psykologhjælp alt for uensartet og tilfældigt, og ofte skal folk betale en del selv. Det må vi gøre op med og sørge for, at folk får et tilbud om gratis hjælp meget tidligere, så de ikke udvikler en egentlig psykiatrisk sygdom og skal indlægges.«

Læs hele artiklen på jp.dk her.