Pind­strup Cente­ret & Fami­li­e­Net afhol­der i samar­bejde med OCD-fore­nin­gen en tema­dag for fami­lier med OCD-ramte børn den 28. okto­ber.

Kurset lægger vægt på at omsætte teori til prak­sis:
• Foræl­drene får viden om og konkrete værk­tø­jer til at gøre modstand mod tvangs­symp­to­merne og holde fast i det ”normale” i samvæ­ret med barnet/den unge med OCD
• Der bliver givet konkrete værk­tø­jer til at holde fast i et ”ressour­ce­per­spek­tiv” på barnet/den unge

For yder­li­gere infor­ma­tion og tilmel­ding, klik på dette link.